Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze verklaring inzake gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie "Opmerking over de verantwoordelijke instantie" in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds uw gegevens wordt verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan zijn, voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invult in een contactformulier.

Overige gegevens worden automatisch of met uw toestemming vastgelegd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is . Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht op gratis informatie over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen op het gebied van gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe providers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). De persoonlijke gegevens die op deze website worden vastgelegd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. A. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt om het contract met ons potentieel te vervullen en bestaande klanten (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 lit. f AVG). Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende Hoster:

dogado GmbH
Saarlandstrae 25
D-44139 Dortmund

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vastgelegd door de wet op de gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Ameco Deutschland GmbH
Mevr. Anja Hilgers
Mühlenfeld 23
47665 Sonsbeck

Telefoon: +49 (0) 28 38/98 95 26
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze verklaring inzake gegevensbescherming een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verwerkt niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 lit. a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, op voorwaarde dat speciale gegevenscategorieën worden verwerkt in overeenstemming met artikel 9 lid 1 AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG. Verder verwerken wij uw gegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 letter c AVG. De gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen gegevensbeschermingsniveau kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens af te geven aan beveiligingsinstanties zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot het moment van intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. NAAR DE RELEVANTE RECHTSGROND WAAROP VERWERKING VEREIST IS, KAN WORDEN VERWEZEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U bezwaar maakt, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ OVERWEGENDE REDENEN KUNNEN STELLEN VOOR DE VERWERKING DIE IN UW BELANGRIJK IS, BLIJFT HET BEZWAAR VAN RECHTEN VOLGENS ARTIKEL 21 (1) AVG). UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE WERKEN, U HEBT HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE U BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 (2) AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract te laten overdragen aan u of aan een derde partij in een gemeenschappelijke, machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, te beschermen, gebruikt deze site een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL of Als TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken dat de gegevensverwerking beperkt in plaats van verwijdering.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om in plaats daarvan te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt van verwijdering.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, moeten uw en onze belangen worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, deze gegevens mogen - afgezien van hun opslag - alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Hierbij maken wij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder deze niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u wilt (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website (bijv. cookies om het webpubliek te meten) zijn vereist (noodzakelijke cookies), worden opgeslagen op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG en § 25 lid 1 TTDSG); de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, cookies voor bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen uitsluit en automatisch wissen activeer cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we u hierover afzonderlijk informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, vraag uw toestemming.

Toestemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met gegevensbescherming voorschriften. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https: // usercentrics .com / de / (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens naar Usercentrics verzonden:

 • Uw toestemming (nl) of de intrekking van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website

Verder slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om u de verleende toestemming of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden bewaard totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarvereisten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (c) AVG.

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vastgelegd door de wet op de gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer-URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Dit gegevens worden vastgelegd op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen om het verzoek te verwerken en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of om precontractuele maatregelen uit te voeren is vereist. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) ) als dit De gegevens die u invult in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, zal uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens (naam, verzoek) die hieruit voortvloeien, worden verwerkt voor het doel van verwerking Uw aanvraag wordt door ons opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet zonder uw toestemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 lid 1 letter b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of om precontractuele maatregelen uit te voeren is vereist. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (Art. 6 Para. 1 Lit. a AVG) ) als dit De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat de verwerking is voltooid. Van uw zorg). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

ProvenExpert

We hebben ProvenExpert-beoordelingszegels op deze website opgenomen. De aanbieder is Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlijn, https://www.provenexpert. com .

Het ProvenExpert-zegel stelt ons in staat om klantbeoordelingen die aan ProvenExpert over ons bedrijf zijn ingediend, in een zegel op onze website te presenteren. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met ProvenExpert zodat ProvenExpert kan vaststellen dat u onze website heeft bezocht. ProvenExpert registreert ook uw taalinstellingen om het zegel in de geselecteerde landstaal weer te geven.

ProvenExpert wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om klantbeoordelingen zo begrijpelijk mogelijk weer te geven. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we gebruiken om tracking- of statistiekentools en andere technologieën op onze website te kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de tools die ermee zijn geïntegreerd te beheren en uit te spelen. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals: B. bekeken pagina's, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaat vingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 lit.f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vind je hier: https://privacy.google.com/ bedrijven / controllerterms / mccs / .

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

U kunt meer informatie vinden over hoe gebruikersgegevens worden verwerkt door Google Analytics in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Demografische kenmerken op Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om websitebezoekers passende advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie op elk moment via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals beschreven in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en implementeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig bij het gebruik van Google Analytics.

Bewaarperiode

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau, met cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden geanonimiseerd of verwijderd na 14 maanden. Details hierover vindt u onder de volgende link: https: // support .google.com / analytics / answer / 7667196? hl = de

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website bevat video's van YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners is echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Op deze manier maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt. gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en poging tot fraude te voorkomen.

Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd na het starten van een YouTube-video, waarover we geen controle hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van fonts gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Font Awesome (lokale hosting)

Deze pagina gebruikt Font Awesome voor de uniforme weergave van fonts. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. plaats.

Meer informatie over Font Awesome vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Font Awesome op: https://fontawesome.com/privacy .

Google reCAPTCHA

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de op deze website ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier ) wordt gedaan door een mens of een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, letter B. Device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA, zie het Google Privacybeleid en de Google Gebruiksvoorwaarden onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de .

7. Eigen diensten

Omgaan met gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die tijdens het sollicitatieproces zijn verzameld. Wij verzekeren u dat uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van sollicitatiegesprekken, enz.), voor zover dit nodig is om te beslissen over de het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is § 26 BDSG volgens de Duitse wet (aangaan van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b AVG (algemene contractsluiting) en - als u uw toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 lit een AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven aan personen binnen ons bedrijf die betrokken zijn bij de verwerking van uw aanvraag.

Als de aanvraag succesvol is, worden de gegevens die u indient verwerkt op basis van artikel 26 BDSG en Art 6 par. 1 lit.b AVG opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we u geen jobaanbieding, u een jobaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens op basis van onze legitieme belangen (art. 6 par. 1 lit. f AVG) te bewaren tot 6 maanden vanaf de datum van einde van het aanvraagproces (afwijzing of intrekking van de aanvraag) . De gegevens worden dan verwijderd en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in het geval van een juridisch geschil. Als het duidelijk is dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden ze alleen verwijderd als het doel voor verdere opslag niet langer van toepassing is. Langere opslag kan ook plaatsvinden als u uw toestemming hebt gegeven (Art. 6 Para. 1 lit. a AVG) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering verhinderen.