Paardenstrooisel – Welk strooisel is het beste voor mijn paard?

Paardenbezitters discussiëren vaak en lang met vrienden en stalcollega's over alles wat voor hun vierbenige vrienden van belang is. Eén van de omstreden onderwerpen is het paardenstrooisel. De kampen zijn vaak verdeeld. Uitspraken als: „Natuurlijk gebruik ik alleen stro in de paardenbox“ of „Geen punt, stro is het enig juiste paardenstrooisel“ vallen in dergelijke verhitte debatten. Maar klopt dat ook? Zijn er geen betere alternatieven?

Stro als paardenstrooisel

Al eeuwenlang wordt in de paardenstallen stro gebruikt als paardenstrooisel. Das was vroeger ook de goede oplossing. Bij de verbouw van graan vond het afvalproduct „stro“ de juiste toepassing. Paarden waren werkdieren. Ze werden ingezet in de landbouw, voor koetsen, in het leger, voor jachtpartijen en als rijdier voor het vervoer van mensen. Ze waren de hele dag onderweg en 's nachts werd er stro als paardenstrooisel en voedermiddel gebruikt. Intussen is het gebruik van paarden sterk veranderd. Ze zijn nu hoofdzakelijk actief in de sport en als vrijetijdspaard. Het aandeel van de paarden voor werktoepassingen is sterk gedaald. Deels zijn paarden nog te vinden in het leger, bij de politie of een klein percentage in de bosbouw. Het paard staat tegenwoordig ook langer in de box. Bovendien zijn er verschillende andere huisvestingsmogelijkheden, zoals de open stal en de actieve stal. De „moderne“ paarden hebben meer gezondheidsproblemen, zoals allergieën en luchtwegaandoeningen. Stro kan eveneens gewichtsproblemen veroorzaken. Zeker dient stro als ruwvoer aangeboden te worden, maar de hele box leegvreten, is dat zinvol?

 

Verandering van omgeving

De landbouwgronden zijn tegenwoordig veranderd. Er zijn monoculturen ontstaan of de grote steden verdringen steeds meer de boeren met hun bedrijven.

De kwaliteit van paardenstrooisel van stro is afhankelijk van vele factoren. De graanboer is vooral afhankelijk van het weer. De oogst moet bij droog weer worden binnengehaald en het stro mag niet nat worden of eventueel dagenlang op de akker blijven liggen. Als dat niet in acht wordt genomen, is het materiaal stro stoffig, deels muf of schimmelig. De graanvelden worden met landbouwbestrijdingsmiddelen behandeld. Deze bevinden zich vervolgens ook in het stro. Wilt u dat uw vierbenige vriend op een dergelijk strooisel staat?

Een ander milieuprobleem is het hoge overschot aan mest. Het tijdrovende dagelijkse uitmesten van de boxen produceert een grote hoeveelheid mest. Het typische beeld van een paardenstal met stro als paardenstrooisel is een reusachtige „mesthoop“. Het opslaan en afvoeren van dergelijke hopen mest wordt meer en meer een milieuprobleem. Vooral de officiële regelgeving maakt elke eigenaar van een paardenstal het leven moeilijk.

De opslag van de grote strobalen is een ander logistiek probleem. Vroeger werd het stro op de hooivloer geblazen of in kleine balen geperst. Tegenwoordig zijn het deels enorme rechthoekige blokken of grote ronde balen. Deze kunnen zonder de hulp van machines niet worden verplaatst. Er moeten gelijkvloerse hallen beschikbaar zijn of er moet een berijdbare hooivloer voor de opslag zijn. De opslag van een jaarvoorraad (tot de volgende oogst) van paardenstrooisel van stro wordt moeilijker.

De verandering van de landbouwgronden, van de beschikbare gebouwen en van de milieu-omstandigheden maakt een herbezinning noodzakelijk. Talrijke kosten stijgen van jaar tot jaar en de kwaliteit paardenstrooisel van stro kan het niet bijbenen. Is stro als paardenstrooisel nog van deze tijd?

Het juiste paardenstrooisel voor de paardenbezitter

Welke eigenschappen moet het juiste paardenstrooisel hebben?

 • goede, constante kwaliteit
 • droog en absorberend
 • niet vervuild door chemische stoffen
 • ruimtebesparende opslag
 • eenvoudig in het gebruik
 • minder mest
 • vermindering van de dagelijks hoeveelheid werk
 • prijs onafhankelijk van oogstresultaten

Deze eigenschappen sparen de beurs en veraangenamen het dagelijks werk van de paardenbezitters. De eisen aan de gebouwen voor de opslag van paardenstrooisel zijn lager. Meestal zijn de reeds bestaande mogelijkheden voldoende.

Het juiste paardenstrooisel voor het paard

Uw vierbenige vriend heeft ook een aantal eisen aan het juiste paardenstrooisel

 • stofvrij
 • lage tot geen ammoniakbelasting
 • geen belasting van de luchtwegen door chemische additieven
 • antislip
 • comfortabel om op te gaan liggen
 • vrij van ongedierte
 • droge hoeven

Conclusie

Combineer de gewenste eigenschappen voor gebruiker en paard en u vindt het juiste paardenstrooisel dat voor beiden voldoet. Op de markt zijn verschillende producten van verschillende leveranciers. Deels worden producten van de grondstof stro aangeboden (pellets) of lijnstro. Variaties van hout (houtspanen, zaagsel) vindt u eveneens als alternatieven. Producten van zagerijen moeten met de nodige voorzichtigheid worden bekeken. Vaak valt niet te traceren of bij het aangeboden zaagsel wel onbehandeld hout is gebruikt. Belangrijk voor uw keuze is de transparantie van de informatie van de fabrikant. Bij sommige producten kunt u de informatie over de productie en het gebruikte hout goed traceren. Een goed voorbeeld van transparantie biedt de homepage van Boxengold. Dit paardenstrooisel kunt u rechtstreeks van de fabrikant betrekken. Vorm uw eigen mening en kijk op www.boxengold.shop. Kies het juiste strooisel voor de gezondheid van uw paard en voor uw portemonnee.